European Funds

1. Internationalization of Perfect Gym S.A on German, British and Russian markets

Goal of the project: Expansion of export for Perfect Gym S.A in the British market and create a company image as a professional and reliable business partner.

Beneficiary: Perfect Gym Solutions S.A.

2. Smart Growth Operational Programme 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund, sub-measure 3.3.3 .: Support for SMEs in the promotion of product brands - Go To Brand.

The project aimed at foreign promotion of the PerfectGym sports club management e-service through participation in the Go To Brand Action, co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program under sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in promoting product brands - Go to Brand. Project value: 573 705.00 PLN, of which co-financing is: 443 506.00 PLN. The project implemented in 2017-2019.

3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Cel: Projekt ma na celu zastosowanie metod uczenia maszynowego do predykcji retencji w klubach fitness. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa.
Wartość projektu: 1 000 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 800 000 zł. Projekt realizowany w latach 2019-2020.